Ludzkie cechy dominujace

Prowadząc szczegółowe badania ludzi i obserwując kolejne gene racje tej samej rodziny za pomocą notatek i fotografii, David Whitney z uniwersytetu w Nebrasce opracował długą listę dominujących i recesywnych cech dziedzicznych, uwidaczniających się w powszechnie występujących cechach ludzi. Odnośnie do struktury ciała wykazał on, że cechy dominujące to: owalna głowa w stosunku do głowy podłużnej, niski wzrost w stosunku do wysokiego, wysokie podbicie wobec normalnego oraz krótkie palce względem palców długich. Oczy brązowe są cechą dominującą względem oczu niebieskich i szarych, zielone w stosunku do oczu niebieskich i szarych, a oczy posiadające barwę względem oczu bezbarwnych. Astygmatyzm, dalekowzroczność i krótkowzroczność są także cechami dominującymi względem normalnego wzroku. Wśród wszystkich cech, których jest zbyt wiele, aby je tutaj wymienić, Whitney poświęcił także trochę uwagi cechom wyglądu kobiet i na przykład stwierdził, że opadające powieki są cechą dominującą względem powiek normalnych, piegowatość w stosunku do braku piegów, ciemna karnacja względem jasnej, kręcone włosy w stosunku do włosów prostych oraz że długie rzęsy są cechą dominującą w stosunku do krótkich.